Clauză pentru Clienți

În temeiul Articolului 13 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), vă informăm următoarele:

  1. Operatorul de date este TRANSPARENT DESIGN S.R.L., al cărui sediu social se află în Județ Ilfov, Șos. Olteniței nr. 208, Construcțiile C1 și C4, Oraș Popești Leordeni.
  2. Pentru furnizarea de informații suplimentare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, dna Alexandra Prisacariu, la următoarea adresă de e-mail: alexandra@transparentdesign.ro.
  3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în vederea executării contractului în temeiul Articolului 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR.
  4. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către partenerii noștri contractuali, respectiv: societatea care furnizează servicii de găzduire a website-ului, companii de curierat, bănci, companii care asigură plăți electronice, Serviciu Clienți.
  5. De asemenea, utilizăm și servicii aparținând Google LLC, astfel că datele dumneavoastră personale pot fi transferate și către Google LLC, care prelucrează date în Statele Unite ale Americii. Securitatea transferurilor de date a fost asigurată de către Operator prin semnarea de Clauzelor Standard, în conformitate cu GDPR.
  6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani. Suplimentar, datele prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale sunt prelucrate pentru o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale.
  7. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestor date, dreptul de a transfera date, în limitele prevederilor legale.
  8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale de către dumneavoastră este voluntară, dar necesară pentru încheierea valabilă a contractului.
  9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea, sau de a vă adresa instanțelor de judecată.
  10. Datele dumneavoastră nu vor face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.